Nedsivningsanlæg

En af mulighederne for spildevandshåndtering på din grund er et nedsivningsanlæg. Your Garden har den nødvendige ekspertise og omhyggelighed, som et velafsluttet projekt hos dig kræver.

Hvornår skal jeg vælge nedsivningsanlæg?

Nedsivningsanlæg er især relevant, når din grund ligger udenfor eller i udkanten af et byområde eller i et sommerhusområde. Det skyldes, at der er en del afstandskrav på nedsivningsanlægget, for at dit spildevand ikke kommer til at skade andres drikkevand. Nederst finder du de forskellige krav, men du er velkommen til at kontakte os, for at vi sammen kan danne os et overblik over netop din situation.
Ved etablering af et nedsivningsanlæg vil der være en del gravearbejde. Derfor giver anlægget størst mening ved nybyg eller reetablering af have. Et komplet nedsivningsanlæg består af en bundfældningstank med tre kamre, en pumpebrønd samt diverse trykslanger og fordelerrør. De årlige driftsomkostninger for sådan et anlæg er omkring 1000 kr inklusiv løbende udskiftning af dykpumpe.

Fordele og ulemper:

Der er både fordele og ulemper ved et nedsivningsanlæg. Her præsenterer vi nogle af de væsentligste:
Fordele: Et nedsivningsanlæg er enkelt i drift, har lavt strømforbrug og er relativt billigt i etablering. Desuden kræver det meget begrænset antal brønde, og der er indbygget alarm ved driftsstop.
Ulemper: Forholdsvis stort grave arbejde (det kan være en ulempe, hvis anlægget skal ligge i en eksisterende have. Ved nybyggeri har dette ikke den store betydning), samt at afstandskravene kan være vanskelige at opfylde.

Afstandskrav:

Min. 300 m til drikkevandsboring.
Min. 150 m til anden vandboring, hvor begge kan nedsættes til 75 m hvis a) boringen forsyner mindre end 10 ejendomme og b) de hydro-geologiske forhold viser at nedsivningen ikke forurener.
Min. 25 m til, sø, hav, vandløb, markdræn og moser.
Min. 1 m dog helst 2,5 m til højeste grundvandsstand.
Derudover kommer de vejledende afstandskrav, som Your Garden også gerne vil informere dig nærmere omkring.

Your Garden har bred erfaring inden for nedsivningsanlæg. Vi rådgiver og laver det nedsivningsanlæg der vil være bedst for din ejendom.
Kontakt os i dag, for en uforpligtende snak. Vi hjælper kunder i både Herning, Silkeborg, og Ikast, såvel som Vejle og Kolding.

Lad os høre fra dig

Det er vigtigt for os at kunne opfylde kundens ønsker, og vi lægger derfor vægt på at finde spændende løsninger, der kan opfylde lige netop Deres behov.

Har du et projekt vi måske kunne hjælpe med? Så skal du være mere end velkommen til at kontakte os.

Udfyld formularen, så vender vi tilbage så hurtig som overhovedet muligt